Đặt mua vé xe khách online trực tuyến

pickup-icon
 • Bến xe phổ biến
  • place
   Thái Bình

   - Bến xe Bồng Tiên

   - Bến xe Chợ Lục

   - Bến xe Hưng Hà

   - Bến xe Đông Hưng

   - Bến xe Tiền Hải

   - Bến xe Hưng Hòa

   - Bến xe Diêm Điền 1

   - Bến xe Quỳnh Côi

   - Bến xe Kiến Xương

   - Bến xe Thái Bình

   - Bến xe Nam Hải

   - Bến xe Thái Thụy

   - Thành phố Thái Bình

   - Huyện Quỳnh Phụ

   - Huyện Hưng Hà

   - Huyện Đông Hưng

   - Huyện Vũ Thư

   - Huyện Kiến Xương

   - Huyện Tiền Hải

   - Huyện Thái Thụy

  • place
   Thái Nguyên

   - Bến xe Phú Bình

   - Bến xe Phổ Yên

   - Bến xe Đại Từ

   - Bến xe Đồng Quang

   - Bến xe Thái Nguyên

   - TP Thái Nguyên

   - Thị xã Sông Công

   - Huyện Định Hoá

   - Huyện Phú Lương

   - Huyện Võ Nhai

   - Huyện Đại Từ

   - Huyện Đồng Hỷ

   - Huyện Phú Bình

   - Huyện Phổ Yên

  • place
   Tây Ninh

   - Bến xe Hòa Thành

   - Bến xe Tân Biên

   - Bến xe Dương Minh Châu

   - Bến xe Châu Thành

   - Bến xe Gò Dầu

   - Bến xe Tây Ninh

   - Bến xe Thị Xã Tây Ninh

   - Thị xã Tây Ninh

   - Huyện Tân Biên

   - Huyện Tân Châu

   - Huyện Dương Minh Châu

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Hoà Thành

   - Huyện Bến Cầu

   - Huyện Gò Dầu

   - Huyện Trảng Bàng

  • place
   Sơn La

   - Bến xe Quỳnh Nhai

   - Bến xe Yên Châu

   - Bến xe Sơn La

   - Bến xe Mường La

   - Thị xã Sơn La

   - Huyện Quỳnh Nhai

   - Huyện Mường La

   - Huyện Thuận Châu

   - Huyện Bắc Yên

   - Huyện Phù Yên

   - Huyện Mai Sơn

   - Huyện Yên Châu

   - Huyện Sông Mã

   - Huyện Mộc Châu

   - Huyện Sốp Cộp

  • place
   Sóc Trăng

   - Bến xe Kế Sách

   - Bến xe Trà Men

   - Bến xe Thạnh Trị

   - Bến xe Sóc Trăng

   - Bến xe Vĩnh Châu

   - Bến xe Mỹ Quới

   - Bến xe Phú Lộc

   - Thành phố Sóc Trăng

   - Huyện Kế Sách

   - Huyện Mỹ Tú

   - Huyện Mỹ Xuyên

   - Huyện Thạnh Trị

   - Huyện Long Phú

   - Huyện Vĩnh Châu

   - Huyện Cù Lao Dung

   - Huyện Ngã Năm

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Trần Đề

  • place
   Quảng Ngãi

   - Bến xe Đức Phổ

   - Bến xe Bắc Quảng Ngãi

   - Bến xe Quảng Ngãi

   - Thành phố Quảng Ngãi

   - Huyện Lý Sơn

   - Huyện Bình Sơn

   - Huyện Trà Bồng

   - Huyện Sơn Tịnh

   - Huyện Sơn Hà

   - Huyện Tư Nghĩa

   - Huyện Nghĩa Hành

   - Huyện Minh Long

   - Huyện Mộ Đức

   - Huyện Đức Phổ

   - Huyện Ba Tơ

   - Huyện Sơn Tây

   - Huyện Tây Trà

  • place
   Quảng Trị

   - Bến xe Quảng Trị

   - Bến xe Liên Tỉnh Quảng Trị

   - Bến xe Phía Bắc Đông Hà

   - Bến xe Khe Sanh

   - Bến xe Hải Lăng

   - Thị xã Đông Hà

   - Thị xã Quảng Trị

   - Huyện Vĩnh Linh

   - Huyện Gio Linh

   - Huyện Cam Lộ

   - Huyện Triệu Phong

   - Huyện Hải Lăng

   - Huyện Hướng Hoá

   - Huyện Đăk Rông

   - Huyện đảo Cồn cỏ

  • place
   Quảng Nam

   - Bến xe Nam Phước

   - Bến xe Quế Sơn

   - Bến xe Hội An

   - Bến xe Tiên Phước

   - Bến xe Thăng Bình

   - Bến xe Trà My

   - Bến xe Tam Kỳ

   - Bến xe Đại Lộc

   - Thành phố Tam Kỳ

   - Thị xã Hội An

   - Huyện Duy Xuyên

   - Huyện Điện Bàn

   - Huyện Đại Lộc

   - Huyện Quế Sơn

   - Huyện Hiệp Đức

   - Huyện Thăng Bình

   - Huyện Núi Thành

   - Huyện Tiên Phước

   - Huyện Bắc Trà My

   - Huyện Đông Giang

   - Huyện Nam Giang

   - Huyện Phước Sơn

   - Huyện Nam Trà My

   - Huyện Tây Giang

   - Huyện Phú Ninh

  • place
   Quảng Bình

   - Bến xe Lệ Thủy

   - Bến xe Hoàn Lão

   - Bến xe Quy Đạt

   - Bến xe Ba Đồn

   - Bến xe Đồng Hới

   - Thành phố Đồng Hới

   - Huyện Tuyên Hoá

   - Huyện Minh Hoá

   - Huyện Quảng Trạch

   - Huyện Bố Trạch

   - Huyện Quảng Ninh

   - Huyện Lệ Thuỷ

  • place
   Phú Thọ

   - Bến xe Cẩm Khê

   - Bến xe Yên Lập

   - Bến xe Thanh Sơn

   - Bến xe Hạ Hòa

   - Bến xe Đoan Hùng

   - Bến xe Việt Trì

   - Bến xe Thanh Ba

   - Bến xe Phú Thọ

   - TP Việt Trì

   - Thị xã Phú Thọ

   - Huyện Đoan Hùng

   - Huyện Thanh Ba

   - Huyện Hạ Hoà

   - Huyện Cẩm Khê

   - Huyện Yên Lập

   - Huyện Thanh Sơn

   - Huyện Phù Ninh

   - Huyện Lâm Thao

   - Huyện Tam Nông

   - Huyện Thanh Thủy

   - Huyện Tân Sơn

  • place
   Ninh Thuận

   - Bến xe Ninh Sơn

   - Bến xe Khách Tỉnh Ninh Thuận

   - Bến xe Phan Rang

   - Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

   - Huyện Ninh Sơn

   - Huyện Ninh Phước

   - Huyện Bác Ái

   - Huyện Thuận Bắc

   - Huyện Ninh Hải

  • place
   Ninh Bình

   - Bến xe Cồn Thoi

   - Bến xe Tam Điệp

   - Bến xe Nho Quan

   - Bến xe Ninh Bình

   - Bến xe Kim Sơn

   - Thành phố Ninh Bình

   - Thị xã Tam Điệp

   - Huyện Nho Quan

   - Huyện Gia Viễn

   - Huyện Hoa Lư

   - Huyện Yên Mô

   - Huyện Kim Sơn

   - Huyện Yên Khánh

  • place
   Nghệ An

   - Bến xe Đô Lương

   - Bến xe Tiên Kỳ

   - Bến xe Hoàng Mai

   - Bến xe Quỳ Hợp

   - Bến xe Cửa Lò

   - Bến xe Con Cuông

   - Bến xe Yên Thành

   - Bến xe Tân Kì

   - Bến xe Bắc Vinh

   - Bến xe Thanh Chương

   - Bến xe Nghĩa Đàn

   - Bến xe Vinh

   - Thành phố Vinh

   - Thị xã Cửa Lò

   - Huyện Quỳ Châu

   - Huyện Quỳ Hợp

   - Huyện Nghĩa Đàn

   - Huyện Quỳnh Lưu

   - Huyện Kỳ Sơn

   - Huyện Tương Dương

   - Huyện Con Cuông

   - Huyện Tân Kỳ

   - Huyện Yên Thành

   - Huyện Diễn Châu

   - Huyện Anh Sơn

   - Huyện Đô Lương

   - Huyện Thanh Chương

   - Huyện Nghi Lộc

   - Huyện Nam Đàn

   - Huyện Hưng Nguyên

   - Huyện Quế Phong

  • place
   Nam Định

   - Bến xe Quỹ Nhất

   - Bến xe Đò Quan

   - Bến xe Trực Ninh

   - Bến xe Nghĩa Hưng

   - Bến xe Hải Hậu

   - Bến xe Quất Lâm

   - Bến xe Yên Định

   - Bến xe Giao Thủy

   - Bến xe Rạng Đông

   - Bến xe Nam Định

   - TP Nam Định

   - Huyện Mỹ Lộc

   - Huyện Xuân Trường

   - Huyện Giao Thủy

   - Huyện ý Yên

   - Huyện Vụ Bản

   - Huyện Nam Trực

   - Huyện Trực Ninh

   - Huyện Nghĩa Hưng

   - Huyện Hải Hậu

  • place
   Long An

   - Bến xe Đức Huệ

   - Bến xe Hậu Nghĩa

   - Bến xe Long An

   - Thị xã Tân An

   - Huyện Vĩnh Hưng

   - Huyện Mộc Hoá

   - Huyện Tân Thạnh

   - Huyện Thạnh Hoá

   - Huyện Đức Huệ

   - Huyện Đức Hoà

   - Huyện Bến Lức

   - Huyện Thủ Thừa

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Tân Trụ

   - Huyện Cần Đước

   - Huyện Cần Giuộc

   - Huyện Tân Hưng

  • place
   Lạng Sơn

   - Bến xe Hữu Lũng

   - Bến xe Hữu Nghị Quan

   - Bến xe Tân Thanh

   - Bến xe Lạng Sơn

   - Thành phố Lạng Sơn

   - Huyện Tràng Định

   - Huyện Bình Gia

   - Huyện Văn Lãng

   - Huyện Bắc Sơn

   - Huyện Văn Quan

   - Huyện Cao Lộc

   - Huyện Lộc Bình

   - Huyện Chi Lăng

   - Huyện Đình Lập

   - Huyện Hữu Lũng

  • place
   Kon Tum

   - Bến xe Kon Tum

   - Bến xe Đắk Hà

   - Bến xe Ngọc Hồi

   - Bến xe Sa Thầy

   - Thị xã KonTum

   - Huyện Đăk Glei

   - Huyện Ngọc Hồi

   - Huyện Đăk Tô

   - Huyện Sa Thầy

   - Huyện Kon Plong

   - Huyện Đăk Hà

   - Huyện Kon Rộy

   - Huyện Tu Mơ Rông

  • place
   Lai Châu

   - Bến xe Khách Than Uyên

   - Bến xe Tỉnh Lai Châu

   - Thị xã Lai Châu

   - Huyện Tam Đường

   - Huyện Phong Thổ

   - Huyện Sìn Hồ

   - Huyện Mường Tè

   - Huyện Than Uyên

  • place
   Hưng Yên

   - Bến xe La Tiến

   - Bến xe Ân Thi

   - Bến xe Triều Dương

   - Bến xe Hưng Yên

   - Thị xã Hưng Yên

   - Huyện Kim Động

   - Huyện Ân Thi

   - Huyện Khoái Châu

   - Huyện Yên Mỹ

   - Huyện Tiên Lữ

   - Huyện Phù Cừ

   - Huyện Mỹ Hào

   - Huyện Văn Lâm

   - Huyện Văn Giang

  • place
   Hòa Bình

   - Bến xe Yên Thủy

   - Bến xe Chi Nê

   - Bến xe Yaun Pa

   - Bến xe Khách Bình An

   - Bến xe Mai Châu

   - Bến xe Ayun Pa

   - Bến xe Hòa Bình

   - Thành phố Hoà Bình

   - Huyện Đà Bắc

   - Huyện Mai Châu

   - Huyện Tân Lạc

   - Huyện Lạc Sơn

   - Huyện Kỳ Sơn

   - Huyện Lưương Sơn

   - Huyện Kim Bôi

   - Huyện Lạc Thuỷ

   - Huyện Yên Thuỷ

   - Huyện Cao Phong

  • place
   Hậu Giang

   - Bến xe Kinh Cùng

   - Bến xe Long Mỹ

   - Bến xe Cái Tắc

   - Bến xe Huệ Thanh

   - Bến xe Vị Thanh

   - Thành phố Vị Thanh

   - Huyện Vị Thuỷ

   - Huyện Long Mỹ

   - Huyện Phụng Hiệp

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Châu Thành A

   - Thị xã Ngã Bảy

  • place
   Hải Dương

   - Bến xe Bến Trại

   - Bến xe Sao Đỏ

   - Bến xe Nam Sách

   - Bến xe Phía Đông Sao Đỏ

   - Bến xe Kinh Môn

   - Bến xe Ninh Giang

   - Bến xe Hải Tân

   - Bến xe Hải Dương

   - Thành phố Hải Dương

   - Huyện Chí Linh

   - Huyện Nam Sách

   - Huyện Kinh Môn

   - Huyện Gia Lộc

   - Huyện Tứ Kỳ

   - Huyện Thanh Miện

   - Huyện Ninh Giang

   - Huyện Cẩm Giàng

   - Huyện Thanh Hà

   - Huyện Kim Thành

   - Huyện Bình Giang

  • place
   Hà Tĩnh

   - Bến xe Hồng Lĩnh

   - Bến xe Cẩm Xuyên

   - Bến xe Tây Sơn

   - Bến xe Hương Khê

   - Bến xe Đức Thọ

   - Bến xe Kỳ Anh

   - Bến xe Hà Tĩnh

   - Bến xe Hương Sơn

   - Thành phố Hà Tĩnh

   - Thị xã Hồng Lĩnh

   - Huyện Hương Sơn

   - Huyện Đức Thọ

   - Huyện Nghi Xuân

   - Huyện Can Lộc

   - Huyện Hương Khê

   - Huyện Thạch Hà

   - Huyện Cẩm Xuyên

   - Huyện Kỳ Anh

   - Huyện Vũ Quang

   - Huyện Lộc Hà

  • place
   Hà Giang

   - Bến xe Yên Minh

   - Bến xe Khách Huyện Bắc Quang

   - Bến xe Thành Phố Hà Giang

   - Thành phố Hà Giang

   - Huyện Đồng Văn

   - Huyện Mèo Vạc

   - Huyện Yên Minh

   - Huyện Quản Bạ

   - Huyện Vị Xuyên

   - Huyện Bắc Mê

   - Huyện Hoàng Su Phì

   - Huyện Xín Mần

   - Huyện Bắc Quang

   - Huyện Quang Bình

  • place
   Hà Nam

   - Bến xe Hòa Mạc

   - Bến xe Vĩnh Trụ

   - Bến xe Lý Nhân

   - Bến xe Tx Phủ Lý

   - Thị xã Phủ Lý

   - Huyện Duy Tiên

   - Huyện Kim Bảng

   - Huyện Lý Nhân

   - Huỵện Thanh Liêm

   - Huyện Bình Lục

  • place
   Gia Lai

   - Bến xe Yaun Pa

   - Bến xe Pleiku

   - Bến xe Đức Long Gia Lai

   - Bến xe Gia Lai

   - Bến xe Kbang

   - Bến xe Ayun Pa

   - Bến xe Krông Pa

   - Bến xe Krông Pa

   - Bến xe Chư Sê

   - Bến xe Huyện Đắk Đoa

   - Thành phố Pleiku

   - Huyện Chư Păh

   - Huyện Mang Yang

   - Huyện Kbang

   - Thị xã An Khê

   - Huyện Kông Chro

   - Huyện Đức Cơ

   - Huyện Chưprông

   - Huyện Chư Sê

   - Huyện Ayunpa

   - Huyện Krông Pa

   - Huyện Ia Grai

   - Huyện Đăk Đoa

   - Huyện Ia Pa

   - Huyện Đăk Pơ

   - Huyện Phú Thiện

  • place
   Đồng Tháp

   - Bến xe Tân Hồng

   - Bến xe Ghi Sê

   - Bến xe Sa Đéc

   - Bến xe Châu Thành

   - Bến xe Hồng Ngự

   - Bến xe Tam Nông

   - Bến xe Cao Lãnh

   - Thành phố Cao Lãnh

   - Thị xã Sa Đéc

   - Huyện Tân Hồng

   - Huyện Hồng Ngự

   - Huyện Tam Nông

   - Huyện Thanh Bình

   - Huyện Cao Lãnh

   - Huyện Lấp Vò

   - Huyện Tháp Mười

   - Huyện Lai Vung

   - Huyện Châu Thành

  • place
   Đồng Nai

   - Bến xe Ngã Tư Vũng Tàu

   - Bến xe Dầu Giây

   - Bến xe Long Khánh

   - Bến xe Bảo Bình

   - Bến xe Xuân Lộc

   - Bến xe Biên Hòa

   - Bến xe Tân Phú

   - Bến xe Sông Ray

   - Bến xe Tam Hiệp

   - Bến xe Trị An

   - Bến xe Đồng Nai

   - Thành phố Biên Hoà

   - Huyện Vĩnh Cửu

   - Huyện Tân Phú

   - Huyện Định Quán

   - Huyện Thống Nhất

   - Thị xã Long Khánh

   - Huyện Xuân Lộc

   - Huyện Long Thành

   - Huyện Nhơn Trạch

   - Huyện Trảng Bom

   - Huyện Cẩm Mỹ

  • place
   Điện Biên

   - Bến xe Mường Chà

   - Bến xe Bản Phủ

   - Bến xe Thị Xã Mường Lay

   - Bến xe Khách Huyện Tuần Giáo

   - Bến xe Điện Biên

   - TP Điện Biên Phủ

   - Thị xã Mường Lay

   - Huyện Điện Biên

   - Huyện Tuần Giáo

   - Huyện Mường Chà

   - Huyện Tủa Chùa

   - Huyện Điện Biên Đông

   - Huyện Mường Nhé

   - Huyện Mường Ảng

  • place
   Đắk Nông

   - Bến xe Huyện Đắk Song

   - Bến xe Huyện Krông Nô

   - Bến xe Đăk Mil

   - Bến xe Kiến Đức

   - Bến xe Đức Xuyên

   - Thị xã Gia Nghĩa

   - Huyện Dăk RLấp

   - Huyện Dăk Mil

   - Huyện Cư Jút

   - Huyện Dăk Song

   - Huyện Krông Nô

   - Huyện Dăk GLong

   - Huyện Tuy Đức

  • place
   Cao Bằng

   - Bến xe Tà Lùng

   - Bến xe Cao Bằng

   - Thị xã Cao Bằng

   - Huyện Bảo Lạc

   - Huyện Thông Nông

   - Huyện Hà Quảng

   - Huyện Trà Lĩnh

   - Huyện Trùng Khánh

   - Huyện Nguyên Bình

   - Huyện Hoà An

   - Huyện Quảng Uyên

   - Huyện Thạch An

   - Huyện Hạ Lang

   - Huyện Bảo Lâm

   - Huyện Phục Hoà

  • place
   Đắk Lắk

   - Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột

   - Bến xe Ea Hleo

   - Bến xe Ea Súp

   - Bến xe Krông Bông

   - Bến xe Krông Năng

   - Bến xe Phía Nam Buôn Mê Thuột

   - Bến xe Buôn Mê Thuột

   - Bến xe Liên Tỉnh Đắk Lắk

   - Bến xe Buôn Hồ

   - Bến xe Ea Hleo

   - Bến xe Eakar

   - Thành phố Buôn Ma Thuột

   - Huyện Ea H Leo

   - Huyện Krông Buk

   - Huyện Krông Năng

   - Huyện Ea Súp

   - Huyện Cư M gar

   - Huyện Krông Pắc

   - Huyện Ea Kar

   - Huyện M`Đrăk

   - Huyện Krông Ana

   - Huyện Krông Bông

   - Huyện Lăk

   - Huyện Buôn Đôn

   - Huyện Cư Kuin

  • place
   Cà Mau

   - Bến xe Cái Nước

   - Bến xe Cà Mau

   - Thành phố Cà Mau

   - Huyện Thới Bình

   - Huyện U Minh

   - Huyện Trần Văn Thời

   - Huyện Cái Nước

   - Huyện Đầm Dơi

   - Huyện Ngọc Hiển

   - Huyện Năm Căn

   - Huyện Phú Tân

  • place
   Bình Thuận

   - Bến xe Đức Linh

   - Bến xe Bình Thuận

   - Bến xe Bắc Ruộng

   - Bến xe Liên Hương

   - Bến xe Phan Rí Cửa

   - Bến xe Tánh Linh

   - Bến xe Thị Xã La Gi

   - Bến xe Phan Thiết

   - Bến xe Mũi Né

   - Bến xe Bắc Phan Thiết

   - Bến xe Nam Phan Thiết

   - Thành phố Phan Thiết

   - Huyện Tuy Phong

   - Huyện Bắc Bình

   - Huyện Hàm Thuận Bắc

   - Huyện Hàm Thuận Nam

   - Huyện Hàm Tân

   - Huyện Đức Linh

   - Huyện Tánh Linh

   - Huyện đảo Phú Quý

   - Thị xã LaGi

  • place
   Bình Phước

   - Bến xe Thành Công

   - Bến xe Trường Hải

   - Bến xe Chơn Thành

   - Bến xe Bình Phước

   - Bến xe Phước Long

   - Bến xe Bù Gia Mập

   - Bến xe Lộc Ninh

   - Bến xe Đồng Xoài

   - Thị xã Đồng Xoài

   - Huyện Đồng Phú

   - Huyện Chơn Thành

   - Huyện Bình Long

   - Huyện Lộc Ninh

   - Huyện Bù Đốp

   - Huyện Phước Long

   - Huyện Bù Đăng

  • place
   Bình Dương

   - Bến xe Bến Cát

   - Bến xe Lam Hồng

   - Bến xe Bình Dương

   - Bến xe Tân Uyên

   - Bến xe Quang Vinh

   - Bến xe An Phú

   - Thị xã Thủ Dầu Một

   - Huyện Bến Cát

   - Huyện Tân Uyên

   - Huyện Thuận An

   - Huyện Dĩ An

   - Huyện Phú Giáo

   - Huyện Dầu Tiếng

  • place
   Bến Tre

   - Bến xe Bến Tre

   - Bến xe Bình Đại

   - Bến xe Thạnh Phú

   - Bến xe Thảo Châu

   - Bến xe Chợ Lách

   - Bến xe Ba Tri

   - Thị xã Bến Tre

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Chợ Lách

   - Huyện Mỏ Cày

   - Huyện Giồng Trôm

   - Huyện Bình Đại

   - Huyện Ba Tri

   - Huyện Thạnh Phú

  • place
   Bắc Ninh

   - Bến xe Gia Bình

   - Bến xe Bắc Ninh

   - Thành phố Bắc Ninh

   - Huyện Yên Phong

   - Huyện Quế Võ

   - Huyện Tiên Du

   - Huyện Từ Sơn

   - Huyện Thuận Thành

   - Huyện Gia Bình

   - Huyện Lương Tài

  • place
   Bạc Liêu

   - Bến xe Gành Hào

   - Bến xe Hộ Phòng

   - Bến xe Bạc Liêu

   - Thành phố Bạc Liêu

   - Thị xã Giá Rai

   - Huyện Đông Hải

   - Huyện Hòa Bình

   - Huyện Hồng Dân

   - Huyện Phước Long

   - Huyện Vĩnh Lợi

  • place
   Bắc Kạn

   - Bến xe Huyện Ba Bể

   - Bến xe Bắc Kạn

   - Thị xã Bắc Kạn

   - Huyện Chợ Đồn

   - Huyện Bạch Thông

   - Huyện Na Rì

   - Huyện Ngân Sơn

   - Huyện Ba Bể

   - Huyện Chợ Mới

   - Huyện Pác Nặm

  • place
   Bắc Giang

   - Bến xe Lục Ngạn

   - Bến xe Cầu Gồ

   - Bến xe Hiệp Hòa

   - Bến xe Sơn Động

   - Bến xe Bắc Giang

   - Thành phố Bắc Giang

   - Huyện Yên Thế

   - Huyện Lục Ngạn

   - Huyện Sơn Động

   - Huyện Lục Nam

   - Huyện Tân Yên

   - Huyện Hiệp Hoà

   - Huyện Lạng Giang

   - Huyện Việt Yên

   - Huyện Yên Dũng

  • place
   An Giang

   - Bến xe Chi Lăng

   - Bến xe Khánh Bình

   - Bến xe Thị Trấn Óc Eo

   - Bến xe Tịnh Biên

   - Bến xe Bình Khánh

   - Bến xe Long Bình

   - Bến xe Tri Tôn

   - Bến xe Tân Châu

   - Bến xe Chợ Mới

   - Bến xe Phú Tân

   - Bến xe Châu Đốc

   - Bến xe Long Xuyên

   - Thành phố Long Xuyên

   - Thị xã Châu Đốc

   - Huyện An Phú

   - Huyện Tân Châu

   - Huyện Phú Tân

   - Huyện Tịnh Biên

   - Huyện Tri Tôn

   - Huyện Châu Phú

   - Huyện Chợ Mới

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Thoại Sơn

  • place
   Phú Yên

   - Bến xe Sông Hinh

   - Bến xe Nam Tuy Hòa

   - Bến xe Huyện Sơn Hòa

   - Bến xe Thị Trấn Hai Riêng

   - Bến xe La Hai

   - Bến xe Sông Cầu

   - Bến xe Phú Lâm

   - Bến xe Phú Yên

   - Bến xe Tuy Hòa

   - Thị xã Tuy Hoà

   - Huyện Đồng Xuân

   - Huyện Sông Cầu

   - Huyện Tuy An

   - Huyện Sơn Hoà

   - Huyện Sông Hinh

   - Huyện Đông Hoà

   - Huyện Phú Hoà

   - Huyện Tây Hoà

  • place
   Lâm Đồng

   - Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt

   - Thành phố Đà Lạt

   - Thị xã. Bảo Lộc

   - Huyện Đức Trọng

   - Huyện Di Linh

   - Huyện Đơn Dương

   - Huyện Lạc Dương

   - Huyện Đạ Huoai

   - Huyện Đạ Tẻh

   - Huyện Cát Tiên

   - Huyện Lâm Hà

   - Huyện Bảo Lâm

   - Huyện Đam Rông

  • place
   Kiên Giang

   - Bến xe Khách Vĩnh Thuận

   - Bến xe Kiên Giang

   - Bến xe Rạch Sỏi

   - Bến xe An Minh

   - Bến xe Hà Tiên

   - Bến xe Rạch Giá

   - Bến xe Ba Hòn

   - Thành phố Rạch Giá

   - Thị xã Hà Tiên

   - Huyện Kiên Lương

   - Huyện Hòn Đất

   - Huyện Tân Hiệp

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Giồng Riềng

   - Huyện Gò Quao

   - Huyện An Biên

   - Huyện An Minh

   - Huyện Vĩnh Thuận

   - Huyện Phú Quốc

   - Huyện Kiên Hải

   - Huyện U minh Thượng

  • place
   Hải Phòng

   - Bến xe Phía Bắc Hải Phòng

   - Bến xe Vĩnh Bảo

   - Bến xe Kiến Thụy

   - Bến xe Khách Thượng Lý

   - Bến xe Lạc Long

   - Bến xe Lạch Tray

   - Bến xe Niệm Nghĩa

   - Bến xe Cầu Rào

   - Quận Hồng Bàng

   - Quận Lê Chân

   - Quận Ngô Quyền

   - Quận Kiến An

   - Quận Hải An

   - Quận Đồ Sơn

   - Huyện An Lão

   - Huyện Kiến Thụy

   - Huyện Thủy Nguyên

   - Huyện An Dương

   - Huyện Tiên Lãng

   - Huyện Vĩnh Bảo

   - Huyện Cát Hải

   - Huyện Bạch Long Vĩ

   - Quận Dương Kinh

  • place
   Lào Cai

   - Bến xe Bắc Hà

   - Bến xe Phố Mới

   - Đối Diện Bến xe Sapa

   - Bến xe Phố Lu

   - Bến xe Văn Bàn

   - Bến xe Sa Pa

   - Bến xe Lào Cai

   - Bến xe Quảng Trường Gia

   - Thành phố Lào Cai

   - Huyện Xi Ma Cai

   - Huyện Bát Xát

   - Huyện Bảo Thắng

   - Huyện Sa Pa

   - Huyện Văn Bàn

   - Huyện Bảo Yên

   - Huyện Bắc Hà

   - Huyện Mường Khương

  • place
   Quảng Ninh

   - Bến xe Bãi Cháy

   - Bến xe Uông Bí

   - Bến xe Khách Hòn Gai

   - Bến xe Hải Hà

   - Bến xe Vân Đồn

   - Bến xe Hòn Gai

   - Bến xe Mông Dương

   - Bến xe Hoành Bồ

   - Bến xe Đông Triều

   - Bến xe Trung Tâm Thị Xã Cẩm Phả

   - Bến xe Cửa Ông

   - Bến xe Tiên Yên

   - Bến xe Móng Cái

   - TP Hạ Long

   - Thị xã Cẩm Phả

   - Thị xã Uông Bí

   - Thị xã Móng Cái

   - Huyện Bình Liêu

   - Huyện Đầm Hà

   - Huyện Hải Hà

   - Huyện Tiên Yên

   - Huyện Ba Chẽ

   - Huyện Đông Triều

   - Huyện Yên Hưng

   - Huyện Hoành Bồ

   - Huyện Vân Đồn

   - Huyện Cô Tô

  • place
   Khánh Hòa

   - Bến xe Phía Bắc Nha Trang

   - Bến xe Phía Nam Nha Trang

   - Thành phố Nha Trang

   - Huyện Vạn Ninh

   - Huyện Ninh Hoà

   - Huyện Diên Khánh

   - Huyện Khánh Vĩnh

   - Thị xã Cam Ranh

   - Huyện Khánh Sơn

   - Huyện Trường Sa

   - Huyện Cam Lâm

  • place
   Bình Định

   - Bến xe Tam Quan

   - Bến xe Hoài Nhơn

   - Bến xe Phù Cát

   - Bến xe Bình Định

   - Bến xe Tây Sơn

   - Bến xe Gò Bồi

   - Bến xe Bồng Sơn

   - Bến xe Quy Nhơn

   - Bến xe Phù Mỹ

   - Thành phố Quy Nhơn

   - Huyện An Lão

   - Huyện Hoài Ân

   - Huyện Hoài Nhơn

   - Huyện Phù Mỹ

   - Huyện Phù Cát

   - Huyện Vĩnh Thạnh

   - Huyện Tây Sơn

   - Huyện Vân Canh

   - Huyện An Nhơn

   - Huyện Tuy Phước

  • place
   Cần Thơ

   - Bến xe Hùng Vương

   - Bến xe Cờ Đỏ

   - Bến xe Khách Ô Môn

   - Bến xe Cần Thơ

   - Quận Ninh Kiều

   - Quận Bình Thuỷ

   - Quận Cái Răng

   - Quận Ô Môn

   - Huyện Phong Điền

   - Huyện Cờ Đỏ

   - Huyện Vĩnh Thạnh

   - Huyện Thốt Nốt

  • place
   Thanh Hóa

   - Bến xe Khách Nghi Sơn

   - Bến xe Cẩm Yên

   - Bến xe Sầm Sơn

   - Bến xe Phía Tây Thanh Hóa

   - Bến xe Sô Tô

   - Bến xe Phía Tây

   - Bến xe Hoằng Hóa

   - Bến xe Cẩm Thủy

   - Bến xe Vĩnh Lộc

   - Bến xe Nga Sơn

   - Bến xe Nông Cống

   - Bến xe Quảng Xương

   - Bến xe Minh Lộc

   - Bến xe Sim

   - Bến xe Ngọc Lặc

   - Bến xe Như Thanh

   - Bến xe Yên Mỹ

   - Bến xe Khách Thị Trấn Thọ Xuân

   - Bến xe Thành Thắng

   - Bến xe Phía Bắc Thanh Hóa

   - Bến xe Phía Nam Thanh Hóa

   - Bến xe Thường Xuân

   - Thành phố Thanh Hoá

   - Thị xã Bỉm Sơn

   - Thị xã Sầm Sơn

   - Huyện Quan Hoá

   - Huyện Quan Sơn

   - Huyện Mường Lát

   - Huyện Bá Thước

   - Huyện Thường Xuân

   - Huyện Như Xuân

   - Huyện Như Thanh

   - Huyện Lang Chánh

   - Huyện Ngọc Lặc

   - Huyện Thạch Thành

   - Huyện Cẩm Thủy

   - Huyện Thọ Xuân

   - Huyện Vĩnh Lộc

   - Huyện Thiệu Hoá

   - Huyện Triệu Sơn

   - Huyện Nông Cống

   - Huyện Đông Sơn

   - Huyện Hà Trung

   - Huyện Hoằng Hoá

   - Huyện Nga Sơn

   - Huyện Hậu Lộc

   - Huyện Quảng Xương

   - Huyện Tĩnh Gia

   - Huyện Yên Định

  • place
   Bà Rịa Vũng Tàu

   - Bến xe Xuyên Mộc

   - Bến xe Long Hải

   - Bến xe Vũng Tàu

   - Bến xe Bà Rịa

   - Bến xe Châu Đức

   - Bến xe Cù Bị

   - Bến xe Phước Hải

   - Bến xe Bình Châu

   - Thành phố Vũng Tàu

   - Thị xã Bà Rịa

   - Huyện Xuyên Mộc

   - Huyện Long Điền

   - Huyện Côn Đảo

   - Huyện Tân Thành

   - Huyện Châu Đức

   - Huyện Đất Đỏ

  • place
   Huế

   - Bến xe Tp Huế

   - Bến xe Thuận An

   - Bến xe Phía Bắc Tp Huế

   - Bến xe Phía Nam Tp Huế

   - Thành phố Huế

   - Huyện A lưới

   - Thị xã Hương Thủy

   - Thị xã Hương Trà

   - Huyện Nam Đông

   - Huyện Phong Điền

   - Huyện Phú Lộc

   - Huyện Phú Vang

   - Huyện Quảng Điền

  • place
   TPHCM

   - Bến xe Miền Đông

   - Bến xe An Sương

   - Bến xe Miền Tây

   - Bến xe Quận 8

   - Bến xe Chợ Lớn

   - Bến xe Ngã Tư Ga

   - Bến xe Củ Chi

   - Quận 1

   - Quận 12

   - Quận Thủ Đức

   - Quận 9

   - Quận Gò Vấp

   - Quận Bình Thạnh

   - Quận Tân Bình

   - Quận Tân Phú

   - Quận Phú Nhuận

   - Quận 2

   - Quận 3

   - Quận 10

   - Quận 11

   - Quận 4

   - Quận 5

   - Quận 6

   - Quận 8

   - Quận Bình Tân

   - Quận 7

   - Huyện Củ Chi

   - Huyện Hóc Môn

   - Huyện Bình Chánh

   - Huyện Nhà Bè

   - Huyện Cần Giờ

  • place
   Đà Nẵng

   - Bến xe Chùa Non Nước

   - Bến xe Khách Đà Nẵng

   - Quận Hải Châu

   - Quận Cẩm Lệ

   - Quận Thanh Khê

   - Quận Liên Chiểu

   - Quận Ngũ Hành Sơn

   - Quận Sơn Trà

   - Huyện Hòa Vang

   - Huyện Hoàng Sa

  • place
   Hà Nội

   - Bến xe Mỹ Đình

   - Bến xe Bát Giáp

   - Bến xe Lương Yên

   - Bến xe Nước Ngầm

   - Bến xe Gia Lâm

   - Bến xe Trung Hà

   - Bến xe Sơn Tây

   - Bến xe Khách Thượng Lý

   - Bến xe Đan Phượng

   - Bến xe Yên Nghĩa

   - Quận Ba Đình

   - Quận Hoàn Kiếm

   - Quận Tây Hồ

   - Quận Long Biên

   - Quận Cầu Giấy

   - Quận Đống Đa

   - Quận Hai Bà Trưng

   - Quận Hoàng Mai

   - Quận Thanh Xuân

   - Huyện Sóc Sơn

   - Huyện Đông Anh

   - Huyện Gia Lâm

   - Quận Nam Từ Liêm

   - Huyện Thanh Trì

   - Quận Bắc Từ Liêm

   - Huyện Mê Linh

   - Quận Hà Đông

   - Thị xã Sơn Tây

   - Huyện Ba Vì

   - Huyện Phúc Thọ

   - Huyện Đan Phượng

   - Huyện Hoài Đức

   - Huyện Quốc Oai

   - Huyện Thạch Thất

   - Huyện Chương Mỹ

   - Huyện Thanh Oai

   - Huyện Thường Tín

   - Huyện Phú Xuyên

   - Huyện Ứng Hòa

   - Huyện Mỹ Đức

  • place
   Tiền Giang

   - Bến xe Gò Công

   - Bến xe Tiền Giang

   - Thành phố Mỹ Tho

   - Thị xã Gò Công

   - Huyện Cái Bè

   - Huyện Cai Lậy

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Chợ Gạo

   - Huyện Gò Công Tây

   - Huyện Gò Công Đông

   - Huyện Tân Phước

  • place
   Trà Vinh

   - Bến xe Nguyễn Đáng

   - Bến xe Trà Vinh

   - Thị xã Trà Vinh

   - Huyện Càng Long

   - Huyện Cầu Kè

   - Huyện Tiểu Cần

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Trà Cú

   - Huyện Cầu Ngang

   - Huyện Duyên Hải

  • place
   Tuyên Quang

   - Bến xe Chiêm Hóa

   - Bến xe Sơn Dương

   - Bến xe Nà Hang

   - Bến xe Hàm Yên

   - Bến xe Tp Tuyên Quang

   - Thành phố Tuyên Quang

   - Huyện Na Hang

   - Huyện Chiêm Hoá

   - Huyện Hàm Yên

   - Huyện Yên Sơn

   - Huyện Sơn Dương

  • place
   Vĩnh Long

   - Bến xe Vũng Liêm

   - Bến xe Vĩnh Long

   - Thị xã Vĩnh Long

   - Huyện Long Hồ

   - Huyện Mang Thít

   - Huyện Bình Minh

   - Huyện Tam Bình

   - Huyện Trà Ôn

   - Huyện Vũng Liêm

   - Huyện Bình Tân

  • place
   Vĩnh Phúc

   - Bến xe Yên Lạc

   - Bến xe Vĩnh Phúc

   - Bến xe Lập Thạch

   - Bến xe Phúc Yên

   - Bến xe Vĩnh Yên

   - Thành phố Vĩnh Yên

   - Huyện Tam Dương

   - Huyện Lập Thạch

   - Huyện Vĩnh Tường

   - Huyện Yên Lạc

   - Huyện Bình Xuyên

   - Huyện Mê Linh

   - Thị xã Phúc Yên

   - Huyện Tam Đảo

  • place
   Yên Bái

   - Bến xe Nước Mát

   - Bến xe Mậu A

   - Bến xe Nghĩa Lộ

   - Bến xe Lục Yên

   - Bến xe Yên Bái

   - Thành phố Yên Bái

   - Thị xã Nghĩa Lộ

   - Huyện Văn Yên

   - Huyện Yên Bình

   - Huyện Mù Cang Chải

   - Huyện Văn Chấn

   - Huyện Trấn Yên

   - Huyện Trạm Tấu

   - Huyện Lục Yên

import_export
dropoff-icon
 • Bến xe phổ biến
  • place
   Thái Bình

   - Bến xe Bồng Tiên

   - Bến xe Chợ Lục

   - Bến xe Hưng Hà

   - Bến xe Đông Hưng

   - Bến xe Tiền Hải

   - Bến xe Hưng Hòa

   - Bến xe Diêm Điền 1

   - Bến xe Quỳnh Côi

   - Bến xe Kiến Xương

   - Bến xe Thái Bình

   - Bến xe Nam Hải

   - Bến xe Thái Thụy

   - Thành phố Thái Bình

   - Huyện Quỳnh Phụ

   - Huyện Hưng Hà

   - Huyện Đông Hưng

   - Huyện Vũ Thư

   - Huyện Kiến Xương

   - Huyện Tiền Hải

   - Huyện Thái Thụy

  • place
   Thái Nguyên

   - Bến xe Phú Bình

   - Bến xe Phổ Yên

   - Bến xe Đại Từ

   - Bến xe Đồng Quang

   - Bến xe Thái Nguyên

   - TP Thái Nguyên

   - Thị xã Sông Công

   - Huyện Định Hoá

   - Huyện Phú Lương

   - Huyện Võ Nhai

   - Huyện Đại Từ

   - Huyện Đồng Hỷ

   - Huyện Phú Bình

   - Huyện Phổ Yên

  • place
   Tây Ninh

   - Bến xe Hòa Thành

   - Bến xe Tân Biên

   - Bến xe Dương Minh Châu

   - Bến xe Châu Thành

   - Bến xe Gò Dầu

   - Bến xe Tây Ninh

   - Bến xe Thị Xã Tây Ninh

   - Thị xã Tây Ninh

   - Huyện Tân Biên

   - Huyện Tân Châu

   - Huyện Dương Minh Châu

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Hoà Thành

   - Huyện Bến Cầu

   - Huyện Gò Dầu

   - Huyện Trảng Bàng

  • place
   Sơn La

   - Bến xe Quỳnh Nhai

   - Bến xe Yên Châu

   - Bến xe Sơn La

   - Bến xe Mường La

   - Thị xã Sơn La

   - Huyện Quỳnh Nhai

   - Huyện Mường La

   - Huyện Thuận Châu

   - Huyện Bắc Yên

   - Huyện Phù Yên

   - Huyện Mai Sơn

   - Huyện Yên Châu

   - Huyện Sông Mã

   - Huyện Mộc Châu

   - Huyện Sốp Cộp

  • place
   Sóc Trăng

   - Bến xe Kế Sách

   - Bến xe Trà Men

   - Bến xe Thạnh Trị

   - Bến xe Sóc Trăng

   - Bến xe Vĩnh Châu

   - Bến xe Mỹ Quới

   - Bến xe Phú Lộc

   - Thành phố Sóc Trăng

   - Huyện Kế Sách

   - Huyện Mỹ Tú

   - Huyện Mỹ Xuyên

   - Huyện Thạnh Trị

   - Huyện Long Phú

   - Huyện Vĩnh Châu

   - Huyện Cù Lao Dung

   - Huyện Ngã Năm

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Trần Đề

  • place
   Quảng Ngãi

   - Bến xe Đức Phổ

   - Bến xe Bắc Quảng Ngãi

   - Bến xe Quảng Ngãi

   - Thành phố Quảng Ngãi

   - Huyện Lý Sơn

   - Huyện Bình Sơn

   - Huyện Trà Bồng

   - Huyện Sơn Tịnh

   - Huyện Sơn Hà

   - Huyện Tư Nghĩa

   - Huyện Nghĩa Hành

   - Huyện Minh Long

   - Huyện Mộ Đức

   - Huyện Đức Phổ

   - Huyện Ba Tơ

   - Huyện Sơn Tây

   - Huyện Tây Trà

  • place
   Quảng Trị

   - Bến xe Quảng Trị

   - Bến xe Liên Tỉnh Quảng Trị

   - Bến xe Phía Bắc Đông Hà

   - Bến xe Khe Sanh

   - Bến xe Hải Lăng

   - Thị xã Đông Hà

   - Thị xã Quảng Trị

   - Huyện Vĩnh Linh

   - Huyện Gio Linh

   - Huyện Cam Lộ

   - Huyện Triệu Phong

   - Huyện Hải Lăng

   - Huyện Hướng Hoá

   - Huyện Đăk Rông

   - Huyện đảo Cồn cỏ

  • place
   Quảng Nam

   - Bến xe Nam Phước

   - Bến xe Quế Sơn

   - Bến xe Hội An

   - Bến xe Tiên Phước

   - Bến xe Thăng Bình

   - Bến xe Trà My

   - Bến xe Tam Kỳ

   - Bến xe Đại Lộc

   - Thành phố Tam Kỳ

   - Thị xã Hội An

   - Huyện Duy Xuyên

   - Huyện Điện Bàn

   - Huyện Đại Lộc

   - Huyện Quế Sơn

   - Huyện Hiệp Đức

   - Huyện Thăng Bình

   - Huyện Núi Thành

   - Huyện Tiên Phước

   - Huyện Bắc Trà My

   - Huyện Đông Giang

   - Huyện Nam Giang

   - Huyện Phước Sơn

   - Huyện Nam Trà My

   - Huyện Tây Giang

   - Huyện Phú Ninh

  • place
   Quảng Bình

   - Bến xe Lệ Thủy

   - Bến xe Hoàn Lão

   - Bến xe Quy Đạt

   - Bến xe Ba Đồn

   - Bến xe Đồng Hới

   - Thành phố Đồng Hới

   - Huyện Tuyên Hoá

   - Huyện Minh Hoá

   - Huyện Quảng Trạch

   - Huyện Bố Trạch

   - Huyện Quảng Ninh

   - Huyện Lệ Thuỷ

  • place
   Phú Thọ

   - Bến xe Cẩm Khê

   - Bến xe Yên Lập

   - Bến xe Thanh Sơn

   - Bến xe Hạ Hòa

   - Bến xe Đoan Hùng

   - Bến xe Việt Trì

   - Bến xe Thanh Ba

   - Bến xe Phú Thọ

   - TP Việt Trì

   - Thị xã Phú Thọ

   - Huyện Đoan Hùng

   - Huyện Thanh Ba

   - Huyện Hạ Hoà

   - Huyện Cẩm Khê

   - Huyện Yên Lập

   - Huyện Thanh Sơn

   - Huyện Phù Ninh

   - Huyện Lâm Thao

   - Huyện Tam Nông

   - Huyện Thanh Thủy

   - Huyện Tân Sơn

  • place
   Ninh Thuận

   - Bến xe Ninh Sơn

   - Bến xe Khách Tỉnh Ninh Thuận

   - Bến xe Phan Rang

   - Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

   - Huyện Ninh Sơn

   - Huyện Ninh Phước

   - Huyện Bác Ái

   - Huyện Thuận Bắc

   - Huyện Ninh Hải

  • place
   Ninh Bình

   - Bến xe Cồn Thoi

   - Bến xe Tam Điệp

   - Bến xe Nho Quan

   - Bến xe Ninh Bình

   - Bến xe Kim Sơn

   - Thành phố Ninh Bình

   - Thị xã Tam Điệp

   - Huyện Nho Quan

   - Huyện Gia Viễn

   - Huyện Hoa Lư

   - Huyện Yên Mô

   - Huyện Kim Sơn

   - Huyện Yên Khánh

  • place
   Nghệ An

   - Bến xe Đô Lương

   - Bến xe Tiên Kỳ

   - Bến xe Hoàng Mai

   - Bến xe Quỳ Hợp

   - Bến xe Cửa Lò

   - Bến xe Con Cuông

   - Bến xe Yên Thành

   - Bến xe Tân Kì

   - Bến xe Bắc Vinh

   - Bến xe Thanh Chương

   - Bến xe Nghĩa Đàn

   - Bến xe Vinh

   - Thành phố Vinh

   - Thị xã Cửa Lò

   - Huyện Quỳ Châu

   - Huyện Quỳ Hợp

   - Huyện Nghĩa Đàn

   - Huyện Quỳnh Lưu

   - Huyện Kỳ Sơn

   - Huyện Tương Dương

   - Huyện Con Cuông

   - Huyện Tân Kỳ

   - Huyện Yên Thành

   - Huyện Diễn Châu

   - Huyện Anh Sơn

   - Huyện Đô Lương

   - Huyện Thanh Chương

   - Huyện Nghi Lộc

   - Huyện Nam Đàn

   - Huyện Hưng Nguyên

   - Huyện Quế Phong

  • place
   Nam Định

   - Bến xe Quỹ Nhất

   - Bến xe Đò Quan

   - Bến xe Trực Ninh

   - Bến xe Nghĩa Hưng

   - Bến xe Hải Hậu

   - Bến xe Quất Lâm

   - Bến xe Yên Định

   - Bến xe Giao Thủy

   - Bến xe Rạng Đông

   - Bến xe Nam Định

   - TP Nam Định

   - Huyện Mỹ Lộc

   - Huyện Xuân Trường

   - Huyện Giao Thủy

   - Huyện ý Yên

   - Huyện Vụ Bản

   - Huyện Nam Trực

   - Huyện Trực Ninh

   - Huyện Nghĩa Hưng

   - Huyện Hải Hậu

  • place
   Long An

   - Bến xe Đức Huệ

   - Bến xe Hậu Nghĩa

   - Bến xe Long An

   - Thị xã Tân An

   - Huyện Vĩnh Hưng

   - Huyện Mộc Hoá

   - Huyện Tân Thạnh

   - Huyện Thạnh Hoá

   - Huyện Đức Huệ

   - Huyện Đức Hoà

   - Huyện Bến Lức

   - Huyện Thủ Thừa

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Tân Trụ

   - Huyện Cần Đước

   - Huyện Cần Giuộc

   - Huyện Tân Hưng

  • place
   Lạng Sơn

   - Bến xe Hữu Lũng

   - Bến xe Hữu Nghị Quan

   - Bến xe Tân Thanh

   - Bến xe Lạng Sơn

   - Thành phố Lạng Sơn

   - Huyện Tràng Định

   - Huyện Bình Gia

   - Huyện Văn Lãng

   - Huyện Bắc Sơn

   - Huyện Văn Quan

   - Huyện Cao Lộc

   - Huyện Lộc Bình

   - Huyện Chi Lăng

   - Huyện Đình Lập

   - Huyện Hữu Lũng

  • place
   Kon Tum

   - Bến xe Kon Tum

   - Bến xe Đắk Hà

   - Bến xe Ngọc Hồi

   - Bến xe Sa Thầy

   - Thị xã KonTum

   - Huyện Đăk Glei

   - Huyện Ngọc Hồi

   - Huyện Đăk Tô

   - Huyện Sa Thầy

   - Huyện Kon Plong

   - Huyện Đăk Hà

   - Huyện Kon Rộy

   - Huyện Tu Mơ Rông

  • place
   Lai Châu

   - Bến xe Khách Than Uyên

   - Bến xe Tỉnh Lai Châu

   - Thị xã Lai Châu

   - Huyện Tam Đường

   - Huyện Phong Thổ

   - Huyện Sìn Hồ

   - Huyện Mường Tè

   - Huyện Than Uyên

  • place
   Hưng Yên

   - Bến xe La Tiến

   - Bến xe Ân Thi

   - Bến xe Triều Dương

   - Bến xe Hưng Yên

   - Thị xã Hưng Yên

   - Huyện Kim Động

   - Huyện Ân Thi

   - Huyện Khoái Châu

   - Huyện Yên Mỹ

   - Huyện Tiên Lữ

   - Huyện Phù Cừ

   - Huyện Mỹ Hào

   - Huyện Văn Lâm

   - Huyện Văn Giang

  • place
   Hòa Bình

   - Bến xe Yên Thủy

   - Bến xe Chi Nê

   - Bến xe Yaun Pa

   - Bến xe Khách Bình An

   - Bến xe Mai Châu

   - Bến xe Ayun Pa

   - Bến xe Hòa Bình

   - Thành phố Hoà Bình

   - Huyện Đà Bắc

   - Huyện Mai Châu

   - Huyện Tân Lạc

   - Huyện Lạc Sơn

   - Huyện Kỳ Sơn

   - Huyện Lưương Sơn

   - Huyện Kim Bôi

   - Huyện Lạc Thuỷ

   - Huyện Yên Thuỷ

   - Huyện Cao Phong

  • place
   Hậu Giang

   - Bến xe Kinh Cùng

   - Bến xe Long Mỹ

   - Bến xe Cái Tắc

   - Bến xe Huệ Thanh

   - Bến xe Vị Thanh

   - Thành phố Vị Thanh

   - Huyện Vị Thuỷ

   - Huyện Long Mỹ

   - Huyện Phụng Hiệp

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Châu Thành A

   - Thị xã Ngã Bảy

  • place
   Hải Dương

   - Bến xe Bến Trại

   - Bến xe Sao Đỏ

   - Bến xe Nam Sách

   - Bến xe Phía Đông Sao Đỏ

   - Bến xe Kinh Môn

   - Bến xe Ninh Giang

   - Bến xe Hải Tân

   - Bến xe Hải Dương

   - Thành phố Hải Dương

   - Huyện Chí Linh

   - Huyện Nam Sách

   - Huyện Kinh Môn

   - Huyện Gia Lộc

   - Huyện Tứ Kỳ

   - Huyện Thanh Miện

   - Huyện Ninh Giang

   - Huyện Cẩm Giàng

   - Huyện Thanh Hà

   - Huyện Kim Thành

   - Huyện Bình Giang

  • place
   Hà Tĩnh

   - Bến xe Hồng Lĩnh

   - Bến xe Cẩm Xuyên

   - Bến xe Tây Sơn

   - Bến xe Hương Khê

   - Bến xe Đức Thọ

   - Bến xe Kỳ Anh

   - Bến xe Hà Tĩnh

   - Bến xe Hương Sơn

   - Thành phố Hà Tĩnh

   - Thị xã Hồng Lĩnh

   - Huyện Hương Sơn

   - Huyện Đức Thọ

   - Huyện Nghi Xuân

   - Huyện Can Lộc

   - Huyện Hương Khê

   - Huyện Thạch Hà

   - Huyện Cẩm Xuyên

   - Huyện Kỳ Anh

   - Huyện Vũ Quang

   - Huyện Lộc Hà

  • place
   Hà Giang

   - Bến xe Yên Minh

   - Bến xe Khách Huyện Bắc Quang

   - Bến xe Thành Phố Hà Giang

   - Thành phố Hà Giang

   - Huyện Đồng Văn

   - Huyện Mèo Vạc

   - Huyện Yên Minh

   - Huyện Quản Bạ

   - Huyện Vị Xuyên

   - Huyện Bắc Mê

   - Huyện Hoàng Su Phì

   - Huyện Xín Mần

   - Huyện Bắc Quang

   - Huyện Quang Bình

  • place
   Hà Nam

   - Bến xe Hòa Mạc

   - Bến xe Vĩnh Trụ

   - Bến xe Lý Nhân

   - Bến xe Tx Phủ Lý

   - Thị xã Phủ Lý

   - Huyện Duy Tiên

   - Huyện Kim Bảng

   - Huyện Lý Nhân

   - Huỵện Thanh Liêm

   - Huyện Bình Lục

  • place
   Gia Lai

   - Bến xe Yaun Pa

   - Bến xe Pleiku

   - Bến xe Đức Long Gia Lai

   - Bến xe Gia Lai

   - Bến xe Kbang

   - Bến xe Ayun Pa

   - Bến xe Krông Pa

   - Bến xe Krông Pa

   - Bến xe Chư Sê

   - Bến xe Huyện Đắk Đoa

   - Thành phố Pleiku

   - Huyện Chư Păh

   - Huyện Mang Yang

   - Huyện Kbang

   - Thị xã An Khê

   - Huyện Kông Chro

   - Huyện Đức Cơ

   - Huyện Chưprông

   - Huyện Chư Sê

   - Huyện Ayunpa

   - Huyện Krông Pa

   - Huyện Ia Grai

   - Huyện Đăk Đoa

   - Huyện Ia Pa

   - Huyện Đăk Pơ

   - Huyện Phú Thiện

  • place
   Đồng Tháp

   - Bến xe Tân Hồng

   - Bến xe Ghi Sê

   - Bến xe Sa Đéc

   - Bến xe Châu Thành

   - Bến xe Hồng Ngự

   - Bến xe Tam Nông

   - Bến xe Cao Lãnh

   - Thành phố Cao Lãnh

   - Thị xã Sa Đéc

   - Huyện Tân Hồng

   - Huyện Hồng Ngự

   - Huyện Tam Nông

   - Huyện Thanh Bình

   - Huyện Cao Lãnh

   - Huyện Lấp Vò

   - Huyện Tháp Mười

   - Huyện Lai Vung

   - Huyện Châu Thành

  • place
   Đồng Nai

   - Bến xe Ngã Tư Vũng Tàu

   - Bến xe Dầu Giây

   - Bến xe Long Khánh

   - Bến xe Bảo Bình

   - Bến xe Xuân Lộc

   - Bến xe Biên Hòa

   - Bến xe Tân Phú

   - Bến xe Sông Ray

   - Bến xe Tam Hiệp

   - Bến xe Trị An

   - Bến xe Đồng Nai

   - Thành phố Biên Hoà

   - Huyện Vĩnh Cửu

   - Huyện Tân Phú

   - Huyện Định Quán

   - Huyện Thống Nhất

   - Thị xã Long Khánh

   - Huyện Xuân Lộc

   - Huyện Long Thành

   - Huyện Nhơn Trạch

   - Huyện Trảng Bom

   - Huyện Cẩm Mỹ

  • place
   Điện Biên

   - Bến xe Mường Chà

   - Bến xe Bản Phủ

   - Bến xe Thị Xã Mường Lay

   - Bến xe Khách Huyện Tuần Giáo

   - Bến xe Điện Biên

   - TP Điện Biên Phủ

   - Thị xã Mường Lay

   - Huyện Điện Biên

   - Huyện Tuần Giáo

   - Huyện Mường Chà

   - Huyện Tủa Chùa

   - Huyện Điện Biên Đông

   - Huyện Mường Nhé

   - Huyện Mường Ảng

  • place
   Đắk Nông

   - Bến xe Huyện Đắk Song

   - Bến xe Huyện Krông Nô

   - Bến xe Đăk Mil

   - Bến xe Kiến Đức

   - Bến xe Đức Xuyên

   - Thị xã Gia Nghĩa

   - Huyện Dăk RLấp

   - Huyện Dăk Mil

   - Huyện Cư Jút

   - Huyện Dăk Song

   - Huyện Krông Nô

   - Huyện Dăk GLong

   - Huyện Tuy Đức

  • place
   Cao Bằng

   - Bến xe Tà Lùng

   - Bến xe Cao Bằng

   - Thị xã Cao Bằng

   - Huyện Bảo Lạc

   - Huyện Thông Nông

   - Huyện Hà Quảng

   - Huyện Trà Lĩnh

   - Huyện Trùng Khánh

   - Huyện Nguyên Bình

   - Huyện Hoà An

   - Huyện Quảng Uyên

   - Huyện Thạch An

   - Huyện Hạ Lang

   - Huyện Bảo Lâm

   - Huyện Phục Hoà

  • place
   Đắk Lắk

   - Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột

   - Bến xe Ea Hleo

   - Bến xe Ea Súp

   - Bến xe Krông Bông

   - Bến xe Krông Năng

   - Bến xe Phía Nam Buôn Mê Thuột

   - Bến xe Buôn Mê Thuột

   - Bến xe Liên Tỉnh Đắk Lắk

   - Bến xe Buôn Hồ

   - Bến xe Ea Hleo

   - Bến xe Eakar

   - Thành phố Buôn Ma Thuột

   - Huyện Ea H Leo

   - Huyện Krông Buk

   - Huyện Krông Năng

   - Huyện Ea Súp

   - Huyện Cư M gar

   - Huyện Krông Pắc

   - Huyện Ea Kar

   - Huyện M`Đrăk

   - Huyện Krông Ana

   - Huyện Krông Bông

   - Huyện Lăk

   - Huyện Buôn Đôn

   - Huyện Cư Kuin

  • place
   Cà Mau

   - Bến xe Cái Nước

   - Bến xe Cà Mau

   - Thành phố Cà Mau

   - Huyện Thới Bình

   - Huyện U Minh

   - Huyện Trần Văn Thời

   - Huyện Cái Nước

   - Huyện Đầm Dơi

   - Huyện Ngọc Hiển

   - Huyện Năm Căn

   - Huyện Phú Tân

  • place
   Bình Thuận

   - Bến xe Đức Linh

   - Bến xe Bình Thuận

   - Bến xe Bắc Ruộng

   - Bến xe Liên Hương

   - Bến xe Phan Rí Cửa

   - Bến xe Tánh Linh

   - Bến xe Thị Xã La Gi

   - Bến xe Phan Thiết

   - Bến xe Mũi Né

   - Bến xe Bắc Phan Thiết

   - Bến xe Nam Phan Thiết

   - Thành phố Phan Thiết

   - Huyện Tuy Phong

   - Huyện Bắc Bình

   - Huyện Hàm Thuận Bắc

   - Huyện Hàm Thuận Nam

   - Huyện Hàm Tân

   - Huyện Đức Linh

   - Huyện Tánh Linh

   - Huyện đảo Phú Quý

   - Thị xã LaGi

  • place
   Bình Phước

   - Bến xe Thành Công

   - Bến xe Trường Hải

   - Bến xe Chơn Thành

   - Bến xe Bình Phước

   - Bến xe Phước Long

   - Bến xe Bù Gia Mập

   - Bến xe Lộc Ninh

   - Bến xe Đồng Xoài

   - Thị xã Đồng Xoài

   - Huyện Đồng Phú

   - Huyện Chơn Thành

   - Huyện Bình Long

   - Huyện Lộc Ninh

   - Huyện Bù Đốp

   - Huyện Phước Long

   - Huyện Bù Đăng

  • place
   Bình Dương

   - Bến xe Bến Cát

   - Bến xe Lam Hồng

   - Bến xe Bình Dương

   - Bến xe Tân Uyên

   - Bến xe Quang Vinh

   - Bến xe An Phú

   - Thị xã Thủ Dầu Một

   - Huyện Bến Cát

   - Huyện Tân Uyên

   - Huyện Thuận An

   - Huyện Dĩ An

   - Huyện Phú Giáo

   - Huyện Dầu Tiếng

  • place
   Bến Tre

   - Bến xe Bến Tre

   - Bến xe Bình Đại

   - Bến xe Thạnh Phú

   - Bến xe Thảo Châu

   - Bến xe Chợ Lách

   - Bến xe Ba Tri

   - Thị xã Bến Tre

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Chợ Lách

   - Huyện Mỏ Cày

   - Huyện Giồng Trôm

   - Huyện Bình Đại

   - Huyện Ba Tri

   - Huyện Thạnh Phú

  • place
   Bắc Ninh

   - Bến xe Gia Bình

   - Bến xe Bắc Ninh

   - Thành phố Bắc Ninh

   - Huyện Yên Phong

   - Huyện Quế Võ

   - Huyện Tiên Du

   - Huyện Từ Sơn

   - Huyện Thuận Thành

   - Huyện Gia Bình

   - Huyện Lương Tài

  • place
   Bạc Liêu

   - Bến xe Gành Hào

   - Bến xe Hộ Phòng

   - Bến xe Bạc Liêu

   - Thành phố Bạc Liêu

   - Thị xã Giá Rai

   - Huyện Đông Hải

   - Huyện Hòa Bình

   - Huyện Hồng Dân

   - Huyện Phước Long

   - Huyện Vĩnh Lợi

  • place
   Bắc Kạn

   - Bến xe Huyện Ba Bể

   - Bến xe Bắc Kạn

   - Thị xã Bắc Kạn

   - Huyện Chợ Đồn

   - Huyện Bạch Thông

   - Huyện Na Rì

   - Huyện Ngân Sơn

   - Huyện Ba Bể

   - Huyện Chợ Mới

   - Huyện Pác Nặm

  • place
   Bắc Giang

   - Bến xe Lục Ngạn

   - Bến xe Cầu Gồ

   - Bến xe Hiệp Hòa

   - Bến xe Sơn Động

   - Bến xe Bắc Giang

   - Thành phố Bắc Giang

   - Huyện Yên Thế

   - Huyện Lục Ngạn

   - Huyện Sơn Động

   - Huyện Lục Nam

   - Huyện Tân Yên

   - Huyện Hiệp Hoà

   - Huyện Lạng Giang

   - Huyện Việt Yên

   - Huyện Yên Dũng

  • place
   An Giang

   - Bến xe Chi Lăng

   - Bến xe Khánh Bình

   - Bến xe Thị Trấn Óc Eo

   - Bến xe Tịnh Biên

   - Bến xe Bình Khánh

   - Bến xe Long Bình

   - Bến xe Tri Tôn

   - Bến xe Tân Châu

   - Bến xe Chợ Mới

   - Bến xe Phú Tân

   - Bến xe Châu Đốc

   - Bến xe Long Xuyên

   - Thành phố Long Xuyên

   - Thị xã Châu Đốc

   - Huyện An Phú

   - Huyện Tân Châu

   - Huyện Phú Tân

   - Huyện Tịnh Biên

   - Huyện Tri Tôn

   - Huyện Châu Phú

   - Huyện Chợ Mới

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Thoại Sơn

  • place
   Phú Yên

   - Bến xe Sông Hinh

   - Bến xe Nam Tuy Hòa

   - Bến xe Huyện Sơn Hòa

   - Bến xe Thị Trấn Hai Riêng

   - Bến xe La Hai

   - Bến xe Sông Cầu

   - Bến xe Phú Lâm

   - Bến xe Phú Yên

   - Bến xe Tuy Hòa

   - Thị xã Tuy Hoà

   - Huyện Đồng Xuân

   - Huyện Sông Cầu

   - Huyện Tuy An

   - Huyện Sơn Hoà

   - Huyện Sông Hinh

   - Huyện Đông Hoà

   - Huyện Phú Hoà

   - Huyện Tây Hoà

  • place
   Lâm Đồng

   - Bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt

   - Thành phố Đà Lạt

   - Thị xã. Bảo Lộc

   - Huyện Đức Trọng

   - Huyện Di Linh

   - Huyện Đơn Dương

   - Huyện Lạc Dương

   - Huyện Đạ Huoai

   - Huyện Đạ Tẻh

   - Huyện Cát Tiên

   - Huyện Lâm Hà

   - Huyện Bảo Lâm

   - Huyện Đam Rông

  • place
   Kiên Giang

   - Bến xe Khách Vĩnh Thuận

   - Bến xe Kiên Giang

   - Bến xe Rạch Sỏi

   - Bến xe An Minh

   - Bến xe Hà Tiên

   - Bến xe Rạch Giá

   - Bến xe Ba Hòn

   - Thành phố Rạch Giá

   - Thị xã Hà Tiên

   - Huyện Kiên Lương

   - Huyện Hòn Đất

   - Huyện Tân Hiệp

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Giồng Riềng

   - Huyện Gò Quao

   - Huyện An Biên

   - Huyện An Minh

   - Huyện Vĩnh Thuận

   - Huyện Phú Quốc

   - Huyện Kiên Hải

   - Huyện U minh Thượng

  • place
   Hải Phòng

   - Bến xe Phía Bắc Hải Phòng

   - Bến xe Vĩnh Bảo

   - Bến xe Kiến Thụy

   - Bến xe Khách Thượng Lý

   - Bến xe Lạc Long

   - Bến xe Lạch Tray

   - Bến xe Niệm Nghĩa

   - Bến xe Cầu Rào

   - Quận Hồng Bàng

   - Quận Lê Chân

   - Quận Ngô Quyền

   - Quận Kiến An

   - Quận Hải An

   - Quận Đồ Sơn

   - Huyện An Lão

   - Huyện Kiến Thụy

   - Huyện Thủy Nguyên

   - Huyện An Dương

   - Huyện Tiên Lãng

   - Huyện Vĩnh Bảo

   - Huyện Cát Hải

   - Huyện Bạch Long Vĩ

   - Quận Dương Kinh

  • place
   Lào Cai

   - Bến xe Bắc Hà

   - Bến xe Phố Mới

   - Đối Diện Bến xe Sapa

   - Bến xe Phố Lu

   - Bến xe Văn Bàn

   - Bến xe Sa Pa

   - Bến xe Lào Cai

   - Bến xe Quảng Trường Gia

   - Thành phố Lào Cai

   - Huyện Xi Ma Cai

   - Huyện Bát Xát

   - Huyện Bảo Thắng

   - Huyện Sa Pa

   - Huyện Văn Bàn

   - Huyện Bảo Yên

   - Huyện Bắc Hà

   - Huyện Mường Khương

  • place
   Quảng Ninh

   - Bến xe Bãi Cháy

   - Bến xe Uông Bí

   - Bến xe Khách Hòn Gai

   - Bến xe Hải Hà

   - Bến xe Vân Đồn

   - Bến xe Hòn Gai

   - Bến xe Mông Dương

   - Bến xe Hoành Bồ

   - Bến xe Đông Triều

   - Bến xe Trung Tâm Thị Xã Cẩm Phả

   - Bến xe Cửa Ông

   - Bến xe Tiên Yên

   - Bến xe Móng Cái

   - TP Hạ Long

   - Thị xã Cẩm Phả

   - Thị xã Uông Bí

   - Thị xã Móng Cái

   - Huyện Bình Liêu

   - Huyện Đầm Hà

   - Huyện Hải Hà

   - Huyện Tiên Yên

   - Huyện Ba Chẽ

   - Huyện Đông Triều

   - Huyện Yên Hưng

   - Huyện Hoành Bồ

   - Huyện Vân Đồn

   - Huyện Cô Tô

  • place
   Khánh Hòa

   - Bến xe Phía Bắc Nha Trang

   - Bến xe Phía Nam Nha Trang

   - Thành phố Nha Trang

   - Huyện Vạn Ninh

   - Huyện Ninh Hoà

   - Huyện Diên Khánh

   - Huyện Khánh Vĩnh

   - Thị xã Cam Ranh

   - Huyện Khánh Sơn

   - Huyện Trường Sa

   - Huyện Cam Lâm

  • place
   Bình Định

   - Bến xe Tam Quan

   - Bến xe Hoài Nhơn

   - Bến xe Phù Cát

   - Bến xe Bình Định

   - Bến xe Tây Sơn

   - Bến xe Gò Bồi

   - Bến xe Bồng Sơn

   - Bến xe Quy Nhơn

   - Bến xe Phù Mỹ

   - Thành phố Quy Nhơn

   - Huyện An Lão

   - Huyện Hoài Ân

   - Huyện Hoài Nhơn

   - Huyện Phù Mỹ

   - Huyện Phù Cát

   - Huyện Vĩnh Thạnh

   - Huyện Tây Sơn

   - Huyện Vân Canh

   - Huyện An Nhơn

   - Huyện Tuy Phước

  • place
   Cần Thơ

   - Bến xe Hùng Vương

   - Bến xe Cờ Đỏ

   - Bến xe Khách Ô Môn

   - Bến xe Cần Thơ

   - Quận Ninh Kiều

   - Quận Bình Thuỷ

   - Quận Cái Răng

   - Quận Ô Môn

   - Huyện Phong Điền

   - Huyện Cờ Đỏ

   - Huyện Vĩnh Thạnh

   - Huyện Thốt Nốt

  • place
   Thanh Hóa

   - Bến xe Khách Nghi Sơn

   - Bến xe Cẩm Yên

   - Bến xe Sầm Sơn

   - Bến xe Phía Tây Thanh Hóa

   - Bến xe Sô Tô

   - Bến xe Phía Tây

   - Bến xe Hoằng Hóa

   - Bến xe Cẩm Thủy

   - Bến xe Vĩnh Lộc

   - Bến xe Nga Sơn

   - Bến xe Nông Cống

   - Bến xe Quảng Xương

   - Bến xe Minh Lộc

   - Bến xe Sim

   - Bến xe Ngọc Lặc

   - Bến xe Như Thanh

   - Bến xe Yên Mỹ

   - Bến xe Khách Thị Trấn Thọ Xuân

   - Bến xe Thành Thắng

   - Bến xe Phía Bắc Thanh Hóa

   - Bến xe Phía Nam Thanh Hóa

   - Bến xe Thường Xuân

   - Thành phố Thanh Hoá

   - Thị xã Bỉm Sơn

   - Thị xã Sầm Sơn

   - Huyện Quan Hoá

   - Huyện Quan Sơn

   - Huyện Mường Lát

   - Huyện Bá Thước

   - Huyện Thường Xuân

   - Huyện Như Xuân

   - Huyện Như Thanh

   - Huyện Lang Chánh

   - Huyện Ngọc Lặc

   - Huyện Thạch Thành

   - Huyện Cẩm Thủy

   - Huyện Thọ Xuân

   - Huyện Vĩnh Lộc

   - Huyện Thiệu Hoá

   - Huyện Triệu Sơn

   - Huyện Nông Cống

   - Huyện Đông Sơn

   - Huyện Hà Trung

   - Huyện Hoằng Hoá

   - Huyện Nga Sơn

   - Huyện Hậu Lộc

   - Huyện Quảng Xương

   - Huyện Tĩnh Gia

   - Huyện Yên Định

  • place
   Bà Rịa Vũng Tàu

   - Bến xe Xuyên Mộc

   - Bến xe Long Hải

   - Bến xe Vũng Tàu

   - Bến xe Bà Rịa

   - Bến xe Châu Đức

   - Bến xe Cù Bị

   - Bến xe Phước Hải

   - Bến xe Bình Châu

   - Thành phố Vũng Tàu

   - Thị xã Bà Rịa

   - Huyện Xuyên Mộc

   - Huyện Long Điền

   - Huyện Côn Đảo

   - Huyện Tân Thành

   - Huyện Châu Đức

   - Huyện Đất Đỏ

  • place
   Huế

   - Bến xe Tp Huế

   - Bến xe Thuận An

   - Bến xe Phía Bắc Tp Huế

   - Bến xe Phía Nam Tp Huế

   - Thành phố Huế

   - Huyện A lưới

   - Thị xã Hương Thủy

   - Thị xã Hương Trà

   - Huyện Nam Đông

   - Huyện Phong Điền

   - Huyện Phú Lộc

   - Huyện Phú Vang

   - Huyện Quảng Điền

  • place
   TPHCM

   - Bến xe Miền Đông

   - Bến xe An Sương

   - Bến xe Miền Tây

   - Bến xe Quận 8

   - Bến xe Chợ Lớn

   - Bến xe Ngã Tư Ga

   - Bến xe Củ Chi

   - Quận 1

   - Quận 12

   - Quận Thủ Đức

   - Quận 9

   - Quận Gò Vấp

   - Quận Bình Thạnh

   - Quận Tân Bình

   - Quận Tân Phú

   - Quận Phú Nhuận

   - Quận 2

   - Quận 3

   - Quận 10

   - Quận 11

   - Quận 4

   - Quận 5

   - Quận 6

   - Quận 8

   - Quận Bình Tân

   - Quận 7

   - Huyện Củ Chi

   - Huyện Hóc Môn

   - Huyện Bình Chánh

   - Huyện Nhà Bè

   - Huyện Cần Giờ

  • place
   Đà Nẵng

   - Bến xe Chùa Non Nước

   - Bến xe Khách Đà Nẵng

   - Quận Hải Châu

   - Quận Cẩm Lệ

   - Quận Thanh Khê

   - Quận Liên Chiểu

   - Quận Ngũ Hành Sơn

   - Quận Sơn Trà

   - Huyện Hòa Vang

   - Huyện Hoàng Sa

  • place
   Hà Nội

   - Bến xe Mỹ Đình

   - Bến xe Bát Giáp

   - Bến xe Lương Yên

   - Bến xe Nước Ngầm

   - Bến xe Gia Lâm

   - Bến xe Trung Hà

   - Bến xe Sơn Tây

   - Bến xe Khách Thượng Lý

   - Bến xe Đan Phượng

   - Bến xe Yên Nghĩa

   - Quận Ba Đình

   - Quận Hoàn Kiếm

   - Quận Tây Hồ

   - Quận Long Biên

   - Quận Cầu Giấy

   - Quận Đống Đa

   - Quận Hai Bà Trưng

   - Quận Hoàng Mai

   - Quận Thanh Xuân

   - Huyện Sóc Sơn

   - Huyện Đông Anh

   - Huyện Gia Lâm

   - Quận Nam Từ Liêm

   - Huyện Thanh Trì

   - Quận Bắc Từ Liêm

   - Huyện Mê Linh

   - Quận Hà Đông

   - Thị xã Sơn Tây

   - Huyện Ba Vì

   - Huyện Phúc Thọ

   - Huyện Đan Phượng

   - Huyện Hoài Đức

   - Huyện Quốc Oai

   - Huyện Thạch Thất

   - Huyện Chương Mỹ

   - Huyện Thanh Oai

   - Huyện Thường Tín

   - Huyện Phú Xuyên

   - Huyện Ứng Hòa

   - Huyện Mỹ Đức

  • place
   Tiền Giang

   - Bến xe Gò Công

   - Bến xe Tiền Giang

   - Thành phố Mỹ Tho

   - Thị xã Gò Công

   - Huyện Cái Bè

   - Huyện Cai Lậy

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Chợ Gạo

   - Huyện Gò Công Tây

   - Huyện Gò Công Đông

   - Huyện Tân Phước

  • place
   Trà Vinh

   - Bến xe Nguyễn Đáng

   - Bến xe Trà Vinh

   - Thị xã Trà Vinh

   - Huyện Càng Long

   - Huyện Cầu Kè

   - Huyện Tiểu Cần

   - Huyện Châu Thành

   - Huyện Trà Cú

   - Huyện Cầu Ngang

   - Huyện Duyên Hải

  • place
   Tuyên Quang

   - Bến xe Chiêm Hóa

   - Bến xe Sơn Dương

   - Bến xe Nà Hang

   - Bến xe Hàm Yên

   - Bến xe Tp Tuyên Quang

   - Thành phố Tuyên Quang

   - Huyện Na Hang

   - Huyện Chiêm Hoá

   - Huyện Hàm Yên

   - Huyện Yên Sơn

   - Huyện Sơn Dương

  • place
   Vĩnh Long

   - Bến xe Vũng Liêm

   - Bến xe Vĩnh Long

   - Thị xã Vĩnh Long

   - Huyện Long Hồ

   - Huyện Mang Thít

   - Huyện Bình Minh

   - Huyện Tam Bình

   - Huyện Trà Ôn

   - Huyện Vũng Liêm

   - Huyện Bình Tân

  • place
   Vĩnh Phúc

   - Bến xe Yên Lạc

   - Bến xe Vĩnh Phúc

   - Bến xe Lập Thạch

   - Bến xe Phúc Yên

   - Bến xe Vĩnh Yên

   - Thành phố Vĩnh Yên

   - Huyện Tam Dương

   - Huyện Lập Thạch

   - Huyện Vĩnh Tường

   - Huyện Yên Lạc

   - Huyện Bình Xuyên

   - Huyện Mê Linh

   - Thị xã Phúc Yên

   - Huyện Tam Đảo

  • place
   Yên Bái

   - Bến xe Nước Mát

   - Bến xe Mậu A

   - Bến xe Nghĩa Lộ

   - Bến xe Lục Yên

   - Bến xe Yên Bái

   - Thành phố Yên Bái

   - Thị xã Nghĩa Lộ

   - Huyện Văn Yên

   - Huyện Yên Bình

   - Huyện Mù Cang Chải

   - Huyện Văn Chấn

   - Huyện Trấn Yên

   - Huyện Trạm Tấu

   - Huyện Lục Yên

trip-date-icon

Ngày đi

T3, 28/05/2024

Đặt mua vé xe khách trực tuyến

Danh sách nhà xe, lịch trình điểm đến, giá vé và số điện thoại các nhà xe uy tín. Tổng đài hỗ trợ đặt vé và thuê xe nhanh. Hệ thống đặt vé trực tuyến toàn quốc. Tạo sao bạn nên mua vé xe khách trực tuyến tại DatVeTrucTuyen.vn? Tiện lợi. Mua vé xe buýt và xe khách mọi lúc, mọi nơi.

 • LEFT

  Điểm đến phổ biến

 • 1900 6786
  Top