Danh sách nhà ga tàu đường sắt Việt Nam - Địa chỉ số điện thoại DSVN

Danh sách nhà ga tàu đường sắt Việt Nam

Dưới đây là danh sách các ga trên tuyến Đường sắt Việt Nam, Có rất nhiều ga tàu chở hành khách, chở hàng hóa vận chuyển vv...
 1. 1/ Ga Biên Hòa
 2. 2/ Ga Bỉm Sơn
 3. 3/ Ga Bình Định
 4. 4/ Ga Bình Thuận
 5. 5/ Ga Bồng Sơn
 6. 6/ Ga Chợ Sy
 7. 7/ Ga Dĩ An
 8. 8/ Ga Đà Nẵng
 9. 9/ Ga Đông Hà
 10. 10/ Ga Đồng Hới
 11. 11/ Ga Đồng Lê
 12. 12/ Ga Đức Phổ
 13. 13/ Ga Hà Nội
 14. 14/ Ga Huế
 15. 15/ Ga Hương Phố
 16. 16/ Ga Lào Cai
 17. 17/ Ga Lăng Cô
 18. 18/ Ga Long khánh
 19. 19/ Ga Minh Khôi
 20. 20/ Ga Nam Định
 21. 21/ Ga Ngã Ba
 22. 22/ Ga Nha Trang
 23. 23/ Ga Ninh Hòa
 24. 24/ Ga Núi Thành
 25. 25/ Ga Phan Thiết
 26. 26/ Ga Phú Cang
 27. 27/ Ga Quảng Ngãi
 28. 28/ Ga Quy Nhơn
 29. 29/ Ga Sài Gòn
 30. 30/ Ga Sông Mao
 31. 31/ Ga Suối Kiết
 32. 32/ Ga Tam Kỳ
 33. 33/ Ga Thanh Hóa
 34. 34/ Ga Tháp Chàm
 35. 35/ Ga Trà Kiệu
 36. 36/ Ga Việt Trì
 37. 37/ Ga Vinh
 38. 38/ Ga Yên Trung
 39. 39/ Ga Diêu Trì
 40. 40/ Ga Quảng Trị
 41. 41/ Ga Ninh Bình
 42. 42/ Ga Tuy Hòa
 43. 43/ Ga Giã
 44. 44/ Ga Minh Lễ
 45. 45/ Ga Mỹ Đức
 46. 46/ Ga Yên Bái
 47. 47/ Ga Đà Lạt
 48. 48/ Ga Hải Dương
 49. 49/ Ga Hải phòng
 50. 50/ Ga Lạng Sơn
 51. 51/ Ga Phú Thọ
 52. 52/ Ga Thái Nguyên
 53. 53/ Ga An Mỹ
 54. 54/ Ga Ấm Thượng
 55. 55/ Ga Bạch Hạc
 56. 56/ Ga Bản Thí
 57. 57/ Ga Bảo Chánh
 58. 58/ Ga Bảo Hà
 59. 59/ Ga Bắc Giang
 60. 60/ Ga Bắc Hồng
 61. 61/ Ga Bắc Lệ
 62. 62/ Ga Bắc Ninh
 63. 63/ Ga Bắc Thủy
 64. 64/ Ga Bình Lục
 65. 65/ Ga Bình Sơn
 66. 66/ Ga Bình Triệu
 67. 67/ Ga Cà Ná
 68. 68/ Ga Cao Xá
 69. 69/ Ga Cát Đằng
 70. 70/ Ga Cẩm Giàng
 71. 71/ Ga Cầu Bây
 72. 72/ Ga Cầu Giát
 73. 73/ Ga Cầu Hai
 74. 74/ Ga Cầu Họ
 75. 75/ Ga Cầu Nhô
 76. 76/ Ga Cầu Yên
 77. 77/ Ga Cây Cầy
 78. 78/ Ga Châu Hanh
 79. 79/ Ga Chí Chủ
 80. 80/ Ga Chi Lăng
 81. 81/ Ga Chí Thạnh
 82. 82/ Ga Chợ Tía
 83. 83/ Ga Chu Lễ
 84. 84/ Ga Cổ Loa
 85. 85/ Ga Cổ Phúc
 86. 86/ Ga Dầu Giây
 87. 87/ Ga Diêm Phổ
 88. 88/ Ga Diên Sanh
 89. 89/ Ga Dụ Nghĩa
 90. 90/ Ga Đa Phúc
 91. 91/ Ga Đại Lãnh
 92. 92/ Ga Đại Lộc
 93. 93/ Ga Đặng Xá
 94. 94/ Ga Đò Lèn
 95. 95/ Ga Đoan Thượng
 96. 96/ Ga Đông Anh
 97. 97/ Ga Đồng Chuối
 98. 98/ Ga Đồng Đăng
 99. 99/ Ga Đồng Giao
 100. 100/ Ga Đồng Mỏ
 101. 101/ Ga Đông Tác
 102. 102/ Ga Đồng Văn
 103. 103/ Ga Đức Lạc
 104. 104/ Ga Ghềnh
 105. 105/ Ga Gia Huynh
 106. 106/ Ga Gia Lâm
 107. 107/ Ga Gia Ray
 108. 108/ Ga Giáp Bát
 109. 109/ Ga Gò Vấp
 110. 110/ Ga Hà Thanh
 111. 111/ Ga Hải Vân
 112. 112/ Ga Hải Vân Bắc
 113. 113/ Ga Hải Vân Nam
 114. 114/ Ga Hảo Sơn
 115. 115/ Ga Hiền Sĩ
 116. 116/ Ga Hòa Duyệt
 117. 117/ Ga Hòa Đa
 118. 118/ Ga Hòa Huỳnh
 119. 119/ Ga Hòa Tân
 120. 120/ Ga Hòa Trinh
 121. 121/ Ga Hòa Vinh Tây
 122. 122/ Ga Hoàn Lão
 123. 123/ Ga Hoàng Mai
 124. 124/ Ga Hố Nai
 125. 125/ Ga Hương Canh
 126. 126/ Ga Hướng Lại
 127. 127/ Ga Hương Thủy
 128. 128/ Ga Kà Rôm
 129. 129/ Ga Kép
 130. 130/ Ga Khánh Phước
 131. 131/ Ga Khoa Trường
 132. 132/ Ga Kim Liên
 133. 133/ Ga Kim Lũ
 134. 134/ Ga La Hai
 135. 135/ Ga La Khê
 136. 136/ Ga Lạc Đạo
 137. 137/ Ga Lạc Sơn
 138. 138/ Ga Lai Khê
 139. 139/ Ga Lạng
 140. 140/ Ga Làng Giàng
 141. 141/ Ga Lang Khay
 142. 142/ Ga Lang Thíp
 143. 143/ Ga Lâm Giang
 144. 144/ Ga Lệ Kỳ
 145. 145/ Ga Lệ Sơn
 146. 146/ Ga Lệ Trạch
 147. 147/ Ga Lim
 148. 148/ Ga Long Biên
 149. 149/ Ga Long Đại
 150. 150/ Ga Long Thạnh
 151. 151/ Ga Lương Sơn
 152. 152/ Ga Lưu Xá
 153. 153/ Ga Ma Lâm
 154. 154/ Ga Mậu A
 155. 155/ Ga Mậu Đông
 156. 156/ Ga Mộ Đức
 157. 157/ Ga Mỹ Chánh
 158. 158/ Ga Mỹ Lý
 159. 159/ Ga Mỹ Trạch
 160. 160/ Ga Ngân Sơn
 161. 161/ Ga Nghĩa Trang
 162. 162/ Ga Ngọc Lâm
 163. 163/ Ga Ngòi Hóp
 164. 164/ Ga Nông Sơn
 165. 165/ Ga Núi Gôi
 166. 166/ Ga Phạm Xá
 167. 167/ Ga Phò Trạch
 168. 168/ Ga Phong Thạnh
 169. 169/ Ga Phố Lu
 170. 170/ Ga Phố Tráng
 171. 171/ Ga Phố Vị
 172. 172/ Ga Phổ Yên
 173. 173/ Ga Phù Cát
 174. 174/ Ga Phủ Đức
 175. 175/ Ga Phú Hiệp
 176. 176/ Ga Phú Hòa
 177. 177/ Ga Phủ Lý
 178. 178/ Ga Phù Mỹ
 179. 179/ Ga Phú Thái
 180. 180/ Ga Phú Thụy
 181. 181/ Ga Phú Xuyên
 182. 182/ Ga Phúc Trạch
 183. 183/ Ga Phúc Tự
 184. 184/ Ga Phúc Yên
 185. 185/ Ga Phước Lãnh
 186. 186/ Ga Phước Nhơn
 187. 187/ Ga Quán Hành
 188. 188/ Ga Quán Triều
 189. 189/ Ga Sa Huỳnh
 190. 190/ Ga Sa Lung
 191. 191/ Ga Sen Hồ
 192. 192/ Ga Sóng Thần
 193. 193/ Ga Sông Dinh
 194. 194/ Ga Sông Hóa
 195. 195/ Ga Sông Lòng Sông
 196. 196/ Ga Sông Lũy
 197. 197/ Ga Sông Phan
 198. 198/ Ga Suối Cát
 199. 199/ Ga Suối Vận
 200. 200/ Ga Tam Quan
 201. 201/ Ga Tân Ấp
 202. 202/ Ga Tân Vinh
 203. 203/ Ga Thạch Lỗi
 204. 204/ Ga Thạch Trụ
 205. 205/ Ga Thái Niên
 206. 206/ Ga Thái Văn
 207. 207/ Ga Thanh Khê
 208. 208/ Ga Thanh Luyện
 209. 209/ Ga Thị Cầu
 210. 210/ Ga Thị Long
 211. 211/ Ga Thọ Lộc
 212. 212/ Ga Thủy Trạch
 213. 213/ Ga Thừa Lưu
 214. 214/ Ga Thượng Lâm
 215. 215/ Ga Thượng Lý
 216. 216/ Ga Thường Tín
 217. 217/ Ga Tiên An
 218. 218/ Ga Tiên Kiên
 219. 219/ Ga Tiền Trung
 220. 220/ Ga Trái Hút
 221. 221/ Ga Trản Táo
 222. 222/ Ga Trảng Bom
 223. 223/ Ga Trị Bình
 224. 224/ Ga Trình Xuyên
 225. 225/ Ga Trung Giã
 226. 226/ Ga Truồi
 227. 227/ Ga Trường Lâm
 228. 228/ Ga Tu Bông
 229. 229/ Ga Tuần Lượng
 230. 230/ Ga Từ Sơn
 231. 231/ Ga Vạn Phú
 232. 232/ Ga Văn Điển
 233. 233/ Ga Văn Phú
 234. 234/ Ga Văn Trai
 235. 235/ Ga Văn Xá
 236. 236/ Ga Vân Canh
 237. 237/ Ga Vật Cách
 238. 238/ Ga Vĩnh Hảo
 239. 239/ Ga Vĩnh Yên
 240. 240/ Ga Voi Xô
 241. 241/ Ga Vũ Ẻn
 242. 242/ Ga Yên Duệ
 243. 243/ Ga Yên Lý
 244. 244/ Ga Yên Thái
 245. 245/ Ga Yên Trạch
 246. 246/ Ga Yên Viên
 247. 247/ Ga Yên Xuân
LEFT

 1. Vé tàu đi Biên Hòa
 2. Vé tàu đi Bỉm Sơn
 3. Vé tàu đi Bình Thuận
 4. Vé tàu đi Bồng Sơn
 5. Vé tàu đi Chợ Sy
 6. Vé tàu đi Dĩ An
 7. Vé tàu đi Đà Nẵng
 8. Vé tàu đi Đông Hà
 9. Vé tàu đi Đồng Hới
 10. Vé tàu đi Đồng Lê
 11. Vé tàu đi Đức Phổ
 12. Vé tàu đi Hà Nội
 13. Vé tàu đi Huế
 14. Vé tàu đi Hương Phố
 15. Vé tàu đi Lào Cai
 16. Vé tàu đi Lăng Cô
 17. Vé tàu đi Long khánh
 18. Vé tàu đi Minh Khôi
 19. Vé tàu đi Nam Định
 20. Vé tàu đi Ngã Ba
 21. Vé tàu đi Nha Trang
 22. Vé tàu đi Ninh Hòa
 23. Vé tàu đi Núi Thành
 24. Vé tàu đi Phan Thiết
 25. Vé tàu đi Phú Cang
 26. Vé tàu đi Quảng Ngãi
 27. Vé tàu đi Quy Nhơn
 28. Vé tàu đi Sài Gòn
 29. Vé tàu đi Sông Mao
 30. Vé tàu đi Suối Kiết
 31. Vé tàu đi Tam Kỳ
 32. Vé tàu đi Thanh Hóa
 33. Vé tàu đi Tháp Chàm
 34. Vé tàu đi Trà Kiệu
 35. Vé tàu đi Việt Trì
 36. Vé tàu đi Vinh
 37. Vé tàu đi Yên Trung
 38. Vé tàu đi Diêu Trì
 39. Vé tàu đi Ninh Bình
 40. Vé tàu đi Tuy Hòa
 41. Vé tàu đi Giã
 42. Vé tàu đi Minh Lễ
 43. Vé tàu đi Mỹ Đức
 44. Vé tàu đi Yên Bái
 45. Vé tàu đi Hải Dương
 46. Vé tàu đi Hải phòng
 47. Vé tàu đi Phú Thọ
 48. Vé tàu đi Bảo Hà
 49. Vé tàu đi Cẩm Giàng
 50. Vé tàu đi Đông Anh
 51. Vé tàu đi Gia Lâm
 52. Vé tàu đi Giáp Bát
 53. Vé tàu đi La Hai
 54. Vé tàu đi Lạng
 55. Vé tàu đi Lang Khay
 56. Vé tàu đi Long Biên
 57. Vé tàu đi Mậu A
 58. Vé tàu đi Phố Lu
 59. Vé tàu đi Phú Hiệp
 60. Vé tàu đi Phủ Lý
 61. Vé tàu đi Phú Thái
 62. Vé tàu đi Thượng Lý
 63. Vé tàu đi Trái Hút
 64. Vé tàu đi Vĩnh Yên
 65. Vé tàu đi Yên Viên
ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN: VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU HỎA - VÉ XE Ô TÔ KHÁCH
Website: http://datvetructuyen.vn/